Дніпровський ліцей №54 Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Нормативно-правова база

1. Закон України "Про освіту" 

Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-53.htm

2. Закон України "Про освіту"

3. Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти

 

4Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)

 

5. Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII

6. Наказ "Про створення комісії та затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

7. Наказ "Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти"

 

 

План заходів щодо профілактики булінгу 2022– 2023 навчальний рік

 

№ п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

 Діагностичний етап

1

Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

 

Вересень

Психолог школи

Прибиток В.Д.

2

Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

–      спостереження за міжособис-тісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

–      психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–      соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

–      визначення рівня тривоги та депресії учнів.

Усі категорії учасників освітнього процесу

Упродовж року

Класні керівники, класоводи,

практичний психолог школи

 Інформаційно-профілактичні заходи

1

Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції

Батьки здобувачів освіти

Вересень

Директор школи

Шапошник І.А.

2

Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі »

Методична кухня класних керівників

Жовтень

Заступник директора з НВР

Лебеденко Т.С.

3

Розробка пам’ятки «Маркери булінгу»

Педагогіч-

ний колектив

Жовтень

Заступник директора з НВР

4

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

4– 11

Упродовж року

Психолог школи

Прибиток В.Д

5

Контроль стану попередження випадків  булінгу

Нарада при директорі

Квітень

Директор школи Шапошник І.А.

6

Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»

Педагогіч-ний колектив

Березень

Психолог школи

Прибиток В.Д.

7

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

Педагогіч-ний колектив

Упродовж року

Заступник директора з НВР

 

 Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

2

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

3-11

Упродовж року

Класні керівники та класоводи

3

Відеоперегляд  кінострічок

відповідної спрямованості

5 – 11

Упродовж року

Учителі інформатики

 

5

Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії

5-11

Упродовж року

Класоводи, учителі літератури, історії

6

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

3-11

10-14 грудня

Класні керівники та класоводи, учителі правознавства, практичний психолог школи

9

Проект «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібергбулінг»

5-8

Лютий- квітень

Педагог-організатор

10

Гутірки антибулінгового спрямування

5 – 11

Упродовж року

Педагог-організатор

 Психологічний супровід

1

Діагностика стану психологічного клімату класу

3-11

Упродовж року

Психолог школи

Прибиток В.Д.

2

Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час

3-11

Упродовж року

Психолог школи

Прибиток В.Д.

3

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

3-11

Упродовж року

Психолог школи

Прибиток В.Д.

4

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу

3-11

Упродовж року

Психолог школи

Психолог школи

Прибиток В.Д.

 

Робота з батьками

1

Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

 

3-11

Упродовж року

Класні керівники та класоводи

2

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини

1-11

Упродовж року

Психолог школи

Прибиток В.Д.

3

Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»

За запитом

Січень – Лютий

Психолог школи

Прибиток В.Д.

4

Інформаційна робота через інтернет-сторінки

 

Упродовж року

Заступник директора з НВР

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ПРОТИДії БУЛіНГУ З 27.09 по 01.10.2021 р. (посилання)

 

 

 


Додаток 1

до наказу по школі

№ 99 від 30.08.2020

 

План заходів закладу загальної середньої освіти № 54, спрямованих на  запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

у 2020-2021 навчальному році

 

№ з/п

Заходи

Терміни виконання

Відповідальні

  1.

Видати  наказ «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти»

вересень

2020р.

Директор школи

2.

Розробити  порядок подання та розгляду заяв, реагування на випадки цькування в закладі

вересень

2020р.

ЗДНВР

Лебеденко Т.С.

3.

Провести наради з працівниками школи з питань профілактики булінгу(цькуванню).

Вересень 2020

ЗДНВР

Лебеденко Т.С.

4.

Провести інформаційно-просвітницьку компанію щодо протидії  булінгу (перегляд відео презентацій «Булінг в школі. Як його розпізнати», «Кібербулінг або агресія в Інтернеті:  Способи розпізнання і захист дитини»; розповсюдження буклетів, поширення інформації на сайті закладу.

Вересень-жовтень

2020р.

ЗДНВР

Лебеденко Т.С.

психолог

Прибиток В.Д..

 5.

 Оновлення розділу про профілактику булінгу(цькуванню) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти.

 Вересень   

     2020

 ЗДНВР

Лебеденко Т.С.

Інженер-електронік Самарець О.А.

6.

Опрацювати на засіданні МК класних керівників та класоводів питання: «Профілактика та подолання булінгу в дитячому середовищі. Нормативні документи. Практики протидії цькуванню та заходів реагування».

грудень

 2020р.

ЗДНВР

Лебеденко Т.С.

7.

Круглий стіл засідання МК «Безпечна школа. Маски булінгу»

Жовтень 2020

ЗДНВР

Лебеденко Т.С.

8.

Розглядання  питань щодо профілактики булінгу та усіх видів насилля, жорстокого поводження, охорони дитинства на нарадах при директорі

Протягом року

Адміністрація закладу

9.

Залучати педагогічних працівників,батьків до участі в вебінарах, конференціях та інших  заходах щодо протидії насильству

Протягом року

Адміністрація закладу

10.

Сприяти взаємодії з підрозділами ювенальної поліції, УССД, соц.службами для роз’яснення наслідків противоправної поведінки

Протягом року

ЗДНВР

Лебеденко Т.С.

11.

Підготувати і провести години спілкування на тему протидії  насильству та булінгу

Листопад 2020

Кл.керівники,

класоводи

12.

Провести батьківські збори «Булінг як явище. Як допомогти дитині уникнути проблем»

Грудень 2020

Кл.керівники

13.

Провести круглий стіл «Взаємодія педагогів, батьків, громадськості  з подолання негативних явищ  у дитячому середовищі»

Грудень

 2020р.

Адміністрація закладу

14.

Провести флешмоб «Стоп – булінг!»

Вересень

 2020р.

Щербина І.Ю.

15.

Організувати перегляд відеороликів  з подальшим обговоренням:

«Нік  Вуйчич про булінг у школ», «Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з Уповноваженим Президента України», «Зупиніться!!! МОЯ Історія про Булінг і Кібербулінг» та ін.

Протягом року

Класні

керівники

16

Участь в акції «16 днів проти насилля»

Конкурс постерів «Світ без насилля»

25.11 -10.12.2020

Пр.психолог

Прибиток В.Д.

17.

Проведення Всеукраїнських уроків доброти по відношенню до тварин

05.10.-06.10

Класні

керівники

18

Акції-проєкти учнівського самоврядування благодійні: «Допомога воїнам АТО», «Іскра доброТИ», екологічний «Земля в наших руках», національно-патріотичний «Україна-це МИ!», інклюзивний «Шаг на зустріч», літературознавчий «Спадок Василя Сухомлинського», правовий «Разом проти булінгу».

 

ЗДНВР

Лебеденко Т.С

Педагог-організатор

19

Проведення уроків відвертого спілкування  за участю шкільного офіцера поліції «Про стосунки в учнівському середовищі» 8-9 класів

Листопад 2020

Квітень 2021

Пр.психолог

Прибиток В.Д.

20.

 

Провести години психолога «Я-ти-ми або як спілкуватись без конфліктів» (5-7 кл.)

Березень-квітень

2021р.

Пр.психолог

Прибиток В.Д.

21.

Провести години психолога «Мій найкращій друг» учнів 4-х класів

Квітень

2021р.

Пр.психолог

Прибиток В.Д.

22

Провести тренінгові заняття «Впевнена поведінка, як засіб протидії насильству» (6-8 кл.)

Травень

2021р.

Пр.психолог

Прибиток В.Д.

 

       

 Заступник директора  з навчально-виховної роботи  Лебеденко Т.С.

 

 

 

Додаток 2

до наказу по школі

№ 99 від 30.08.2020

 

ПОРЯДОК

подання та розгляду заяв про випадки булінгу
в КЗО «СЗШ № 54»ДМР

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення   змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-VIII та з метою систематизації роботи щодо подання та розгляду заяв про випадки булінгу в КЗО «СЗШ № 54»ДМР, забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

1.2. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.3. Заяви про випадки булінгу в закладі можуть бути подані до розгляду письмово особисто, поштою або електронною поштою на вибір.

1.4. Заяви про випадки булінгу можуть надавати на розгляд учні, їх батьки, законні представники, інші учасники освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб.

ІІ. Порядок отримання заяв

2.1. Усі заяви, що надійшли до закладу поштою, електронною поштою, у письмовій формі, приймаються у день їх надходження з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2. Заяви електронною поштою приймаються з електронної адреси закладу. Перевірку наявності надходження заяв на електронну пошту здійснює секретар та невідкладно  їх  реєструє.

ІІІ. Ведення реєстрації та обліку заяв

3.1. Реєстрації підлягають усі отримані заяви  .

3.2. Заявам присвоюється реєстраційна дата фактичного дня надходження заяви.

Для реєстрації заяви подані в електронному вигляді,дублюються на папері.

3.3. Якщо заявник особисто подав заяву,на другому друкованому примірнику,що залишається у заявника, проставляється дата,підпис а за необхідності час надання заяви на реєстрацію.

IV. Розгляд заяв

4.1. Отримана ,зареєстрована заява про випадок булінгу розглядається директором закладу.

4.2. Відповідно до заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування з визначенням уповноважених осіб.

4.3. Розгляд заяви здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня її отримання.

 

 

 

 Додаток 3

до наказу по школі

№ 99 від 30.08.2020

 

 

ПОРЯДОК

реагування на доведені випадки булінгу

в КЗО «СЗШ № 54»ДМР

І.  Загальні положення

         Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 №2657-УІІІ та з метою визначення процедури реагування на доведені випадки булінгу в КЗО «СЗШ № 54»ДМР , забезпечення гарантованого виконання вимог чинного законодавства і недопущення порушень у сфері освіти.

         Булінг (цькування) - діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

ІІ. Порядок реагування на доведенні випадки булінгу

         Після отримання заяви про випадок булінгу в закладі протягом одного робочого дня створюється комісія для проведення розслідування, склад якої затверджується наказом по закладу.

         Комісія проводить розслідування випадку булінгу протягом трьох робочих днів.

         За результатами проведення розслідування проводиться засідання комісії з розгляду випадку булінгу для прийняття рішення (оформлюється протокольно з оригіналами підписів всіх членів комісії.)

З рішенням та рекомендаціями комісії з розгляду випадку булінгу під підпис ознайомлюються їх виконавці   та  фіксуються  в  журналі  реєстрації  рішень  комісії  з булінгу

         Про результати розгляду заяви про випадок булінгу повідомляють заявника, Службу у справах дітей, уповноважений підрозділ органу Національної поліції України (ювенальну поліцію).