Дніпровський ліцей №54 Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Дотримання мовного законодавства

                                                   

 

Мова, якою відбувається освітній процес у закладі освіти – українська.

 

Правовий статус української мови сьогодні визначає Конституція України, прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року.У статті 10 Конституції записано: “Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. B Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом”. Мовні відносини в Україні регулює також Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

На виконання ст. 10. Конституції України, законів України «Про освіту» (ст. 1, 6, 7), «Про загальну середню освіту» (ст. 1, 5, 7), з метою створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму школою здійснюється відповідна організаційна робота.

Українська мова є мовою повсякденного спілкування педагогічних працівників, учнів та їх батьків. Усі учасники освітнього процесу дотримуються єдиного мовного режиму як на уроках, так і в позаурочний час. Кількість учнів, які охоплені українською мовою навчання, становить 100%. Викладання базових дисциплін державною мовою здійснюється на належному рівні. Українською мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, семінари, наради, збори колективу, друкуються тексти оголошень і повідомлень, плакатів та шкільних газет. Шкільна документація ведеться відповідно до Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти. Нормативно-правова документація упорядкована у відповідності до вимог (номенклатурна справа № 02.2-05)

Шкільна бібліотека є осередком, навколо якого здійснюється робота щодо дотримання мовного законодавства: забезпечення літературою вчителів, різноманітними довідниками учнів школи. На її базі проводяться позакласні заходи, виставки дитячої творчості за тематикою, пов'язаною з народознавством. Бібліотека повністю забезпечує підручниками української мови та літератури, хрестоматіями та художніми текстами учнів школи.

Питання функціонування державної мови під час освітнього процесу залишається і надалі одним із найбільш пріоритетних напрямів освітнього процесу. Принципове значення для майбутнього української мови має національна свідомість та мовна гідність.

Проводиться робота з педагогічним колективом щодо дотримання мовного режиму в школі відповідно до роз’яснень, викладених у листі Міністерства освіти і наукою України від 07.10.2017 № 1)/9-542 «Щодо застосування державної мови».

За типом заклад освіти є закладом загальної середньої освіти.

 


 

Ще в 1996 році Конституція України визначила українську мову як державну і тільки в 2019 році затвержено новий український правопис.

03 лютого 2021 року кореспонденти 34 каналу завітали до КЗО "СЗШ №54" ДМР. Репортаж 34 каналу

Учитель української мови та літератури, Гладкова Олена Володимирівна, розповіла про те, як у цей перехідний період відбувався освітній процес та як долали труднощі в роботі.

Про співпрацю учителів та учнів щодо впровадження нових норм під час підготовки до ЗНО розповіли старшокласники Коротя Діна (11 -А кл.) та Мишов Віталій (10-А кл.)

Учні зазначають, що використання нової редакції українського правопису повинно стати усталеною практикою.

 


 

Законодавства про мови в Україні:

 

 

Додаток 1

До наказу від 01.09.2020 №118

План заходів на 2020-2021 навчальний рік

щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі

 

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні
виконавці

Відмітка про виконання

Володіння учасниками освітнього процесу  українською мовою

1. Забезпечення неухильного дотримання працівниками закладу освіти законодавства України в частині провадження освітнього процесу українською мовою на всіх рівнях здобуття освіти

1) здійснення контролю за працівниками освітнього закладу щодо  дотримання ними вимог законодавства про освіту, зокрема, щодо мови освіти

постійно

Адміністрація освітнього закладу

 

2) проведення анкетування серед учнів щодо мови освітнього процесу в закладі під час уроків та на перерві

1 раз за семестр

Заступник директора з НР Василенко Г.Г.

 

3) проведення інформаційних кампаній щодо важливості провадження освітнього процесу державною мовою

постійно

Адміністрація освітнього закладу

 

2. Забезпечення закладу підручниками та посібниками, іншою навчальною, пізнавальною і художньою літературою українською мовою

1) 100% забезпечення учнів школи підручниками з української мови

постійно

Бібліотекар

Клюшник О.В.

 

2) забезпечення шкільної бібліотеки україномовною навчальною, інформаційною літературою

постійно

Адміністрація

 

3. Підвищення рівня володіння українською мовою педагогічних працівників для покращення якості викладання предметів

1) підвищення кваліфікації педагогічних працівників в частині викладання українською мовою

постійно

Заступник директора з НР Хмура В.О.

Заступник директора з НР Хмура В.О.

 

 

2) підвищення рівня володіння українською мовою засобами веб-ресурсів

постійно

3) Продовжити роботи шкільного освітнього мовного лекторію: «Вчимося мові і розмові»

Протягом навчального року за окремим графіком

Голова МО вчителів української мови та літератури Гладкова О.В.

 

Впровадження стандартів української мови та вимог до рівня володіння нею

4. Напрацювання і затвердження стандартів української термінології

1) опрацювання тезисів міжнародної наукової конференції «Українська термінологія і сучасність»

Лютий,

 2021 р.

Заступник директора з НР Хмура В.О., МК учителів української мови та літератури

 

Використання батьківською громадськістю української мови у спілкуванні з дітьми

Мотивування батьків учнів використовувати українську мову

5. Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній серед батьків щодо важливості і актуальності вивчення та використання української мови в повсякденному житті, публічній та приватній сферах

1) Батьківський всеобуч «Українська мова – мова спілкування в сім’ї»

Лютий,

2021 р.

Заступник директора з НВР Лебеденко Т.С.

 

2) проведення заходів з вивчення історії українського державотворення, етапів боротьби за відновлення державності та поширення відповідної інформації в Україні та світі, подолання історичних міфів

постійно

Заступник директора з НВР Лебеденко Т.С.

Вчителі-предметники, класоводи 1-4-х класів, класні керівники 5-11-х класів

 

6. Розширення сфери застосування української мови дітьми як невід’ємного елемента національно-патріотичного виховання

1) проведення круглого столу на тему «Українська мова як основа національно-патріотичного виховання дітей та молоді»

Березень,

2021 р.

Заступники директора

 

2) участь учнів школи у мовно-літературних конкурсах різних рівнів

постійно

Заступники директора, вчителі-предметники

 

3) бібліотечні уроки,  спрямованої на формування національної ідентичності через мову

постійно

Бібліотекар

Клюшник О.В.

 

18. Сприяння громадським ініціативам щодо поширення і популяризації української мови та їх підтримка

1) надання підтримки громадським ініціативам щодо поширення й популяризації української мови та їх підтримка

постійно

Мінкультури, МІП,
Держкомтелерадіо