Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №54" Дніпровська міська рада


запам'ятати

 

Важлива інформація

 

Режим роботи Групи продовженого дня

 

І, ІІ групи  (1 класи)

 

 

11 год. 40 хв. – 12 год. 00 хв. – прийом  та організація дітей

12 год. 00 хв. – 13 год. 00 хв. – прогулянка на свіжому повітрі; рухливі  і спортивні ігри

13 год. 00 хв. – 13 год. 15 хв. – підготовка до обіду, тематичні бесіди з формування  культури гігієнічних навичок

13 год. 15 хв. – 13 год. 45 хв. – обід

13 год. 45 хв. – 14 год. 00 хв. – підготовка до відпочинку (сну)

                                                                         14 год. 00 хв. – 15 год. 30 хв. – денний відпочинок (сон)

                                                                       15 год. 30 хв. – 16 год. 00 хв. – навчально-ігрові та розвивальні заняття

16 год. 00 хв. – 16 год. 30 хв. – клубна година (виховні заходи, години спілкування, бесіди, робота гуртків)

16 год. 30 хв. – 17 год. 05 хв. – спортивно-оздоровчі заняття, прогулянка на свіжому повітрі (спостереження в природі, малорухомі ігри)

17 год. 05 хв. – 17 год. 45 хв. – заняття за інтересами; зустріч з батьками та повернення додому

 

ІІІ група (2 класи)

 

11 год. 40 хв. – 12 год. 00 хв. – прийом  та організація дітей

12 год. 00 хв. – 13 год. 00 хв. – прогулянка на свіжому повітрі; рухливі  і спортивні ігри

13 год. 00 хв. – 13 год. 15 хв. – підготовка до обіду, тематичні бесіди з формування  культури гігієнічних навичок

13 год. 15 хв. – 13 год. 45 хв. – обід

13 год. 45 хв. – 14 год. 45 хв. – прогулянка на свіжому повітрі (спостереження в природі, малорухомі ігри, суспільно-корисна праця)

14 год. 45 хв. – 15 год. 30 хв. – спортивно-оздоровчі заняття

15 год. 30 хв. – 16 год. 00 хв. – клубна година (виховні заходи, години спілкування, бесіди, робота гуртків)

16 год. 00 хв. – 16 год. 45 хв. – самопідготовка (виконання домашніх завдань) для учнів 2 класів і навчально-ігрові та розвивальні заняття для учнів 1 класів

16 год. 45 хв. – 17 год. 15 хв. – спортивно-оздоровчі заняття, прогулянка на свіжому повітрі (спостереження в природі, малорухомі ігри)

17 год. 15 хв. – 17 год. 45 хв. – заняття за інтересами; зустріч з батьками та повернення додому

 

ІV група (3 - 4 класи)

 

12 год. 40 хв. – 13 год. 00 хв. – прийом  та організація дітей

13 год. 00 хв. – 13 год. 15 хв. – підготовка до обіду, тематичні бесіди з формування  культури гігієнічних навичок

13 год. 15 хв. – 13 год. 45 хв. – обід

13 год. 45 хв. – 14 год. 45 хв. – прогулянка на свіжому повітрі (спостереження в природі, малорухомі ігри, суспільно-корисна праця)

14 год. 45 хв. – 15 год. 30 хв. – спортивно-оздоровчі заняття

15 год. 30 хв. – 16 год. 00 хв. – клубна година (виховні заходи, години спілкування, бесіди, робота гуртків)

16 год. 00 хв. – 16 год. 45 хв. – самопідготовка (виконання домашніх завдань)

16 год. 45 хв. – 17 год. 15 хв. – спортивно-оздоровчі заняття, прогулянка на свіжому повітрі (спостереження в природі, малорухомі ігри)

17 год. 15 хв. – 17 год. 45 хв. – заняття за інтересами; зустріч з батьками та повернення додому

 

 

 

До уваги батьків! 

ПРАВО НА АПЕЛЯЦІЮ СЕМЕСТРОВОЇ ОЦІНКИ

Відповідно до Наказу міністерства освіти і науки України № 496 від 03.06.2008 року «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» семестрова оцінка може підлягати корегуванню. У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки учнів, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звертаються до керівника загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення. Наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичного об’єднання, вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також затверджується графік проведення оцінювання.

Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня чи інших поважних причин термін може бути подовжено.

Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні шкільного методичного об’єднання і затверджуються керівником навчального закладу. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року. На голову комісії покладається відповідальність за об’єктивність оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, при цьому скорегована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.

У разі якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скорегована» не вноситься. За результатами оцінювання видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скорегована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру, за підсумками ІІ семестру — не пізніше 10 червня поточного навчального року.

Річна оцінка корегуванню не підлягає.

ПОСИЛАННЯ НА НАКАЗ ПО ШКОЛІ: 

https://drive.google.com/file/d/1S6KZvRxmow5IKqdBH_ZzqSikDfL486Qf/view?usp=sharing

 

Про необхідність оформлення паспорта громадянина України при досягнені дитиною 14 років