Дніпровський ліцей №54 Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Правила поведінки здобувачів освіти

Ми – у безпеці

 1. По дорозі від дому до школи і від школи додому дотримуйся правил дорожнього руху, не пустуй та будь уважним.
 2. Школа – територія, на якій не місце будь-яким видам зброї, в тому числі ножам, вибуховим, вогненебезпечним речовинам, газовим балончикам, алкогольним напоям, цигаркам, наркотикам, токсичним речовинам.
 3. Йти зі школи та її території можна лише з дозволу вчителів або медичної сестри (попередньо узгодивши з батьками).
 4. Цькування, бійки, залякування, лихослів’я та знущання над людиною є неприпустимими формами поведінки у школі та за її межами.
 5. Уважно дослухайся та неухильно дотримуйся інструктажів педагогів щодо дотримання правил пожежної безпеки, вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності під час занять та користуючись навчальним та спортивним обладнанням.
 6. Дбай про власне здоров’я та здоров’я оточуючих тебе людей.
 7. У приміщенні школи не кричи, не бігай, не штовхайся, підтримуй порядок.
 8. Рухаючись коридором, східцями, ходи спокійно з правої сторони.
 9. Дослухайся рекомендацій вчителів та чергових учнів.
 10. Не їж на ходу, користуйся їдальнею на перерві, за графіком.
 11. Поводься гідно та поважай честь і гідність людей, які знаходяться поруч.

 

 Ми – патріоти. Ми – ввічливі

 1. Поважай державну мову та державні символи України, шануй символіку закладу: гімн, прапор, емблему.
 2. Утверджуй повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства.
 3. Висловлюй свої погляди, не зачіпаючи та поважаючи гідність і почуття інших людей.
 4. Не конфліктуй, утверджуй культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді з іншими людьми.
 5. Будь привітним.
 6. Поважай старших за себе людей.
 7. Не ображай за себе молодших школярів.
 8. Шануй батьків.
 9. Будь милосердним, бери участь у волонтерській діяльності.
 10. Стався до інших так, як би хотів, щоб ставилися до тебе.

 

 Ми – старанні і наполегливі

Здобувач освіти:

 • - приходить до школи за 10-15 хв. до початку навчальних занять і з дзвінком займає своє робоче місце, готує все необхідне навчальне приладдя до уроку;
 • - сумлінно навчається, старанно виконує домашні завдання, відповідає за якість і кількість засвоєних знань;
 • - самостійно виконує навчальні завдання без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених вчителем;
 • - присутній на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;
 • - використовує у навчальній або дослідницькій діяльності лише достовірні джерела інформації та грамотно вказує джерела;
 • - не фальсифікує або не фабрикує інформацію, дослідження, наукові результати з їх наступним використанням у роботі;
 • - не здійснює або не заохочує будь-якими способами зміни отриманої академічної оцінки;
 • під час уроку не користується мобільним телефоном, іншими гаджетами, пристроями без погодження з учителем;
 • - дотримується ділового стилю одягу;
 • - береже навколишнє середовище, дбає про чистоту та порядок на території школи, береже майно школи;
 • - сприяє збереженню та примноженню традицій закладу, підвищення його престижу власними досягненнями у навчанні, спорті, творчості.

 

     Права та обов'язки здобувачів освіти

    Здобувачі освіти зобов’язані:

.• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
• дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;
• бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
• дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
• брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
• дотримуватися правил особистої гігієни;
• піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;
• дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;
• діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;
• дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);
• дотримуватися ділового стилю одягу;
• не користуватись у ході навчання без дозволу педагога мобільними
ІТ-пристроями;
• не використовувати будь-які недозволені педагогом матеріали під час оцінювальних атестацій;
• не проводити у закладах будь-яку позанавчальну діяльність, не узгоджену з адміністрацією, вчителем, вихователем/тьютором;
• вчасно та об’єктивно інформувати батьків про зміст доручень, отриманих від педагогів;
• не палити (у тому числі електронні сигарети), не вживати спиртні напої та наркотичні речовини у закладі та визначеній в уставі закладу прилеглій території;
• не псувати обладнання, приміщення та будівлю закладу;
• не поширювати серед учнів закладу заборонені небезпечні речовини, тютюнові вироби, спиртні напої та наркотичні речовини;
• виконувати призначені санкції за порушення норм академічної доброчесності.


  Здобувачі освіти  мають право:


• на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
• на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
• на доступ до інформації з усіх галузей знань;
• брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
• брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
• брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
• брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
• на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
• на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.