Дніпровський ліцей №54 Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Правила прийому до закладу

Зарахування до закладу освіти здійснюється згідно наказу МОН України від 16.04.2018 № 367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. Наказ МОН від 16.04.2018 № 367

 Рішення ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "Про внесення змін до рішення міської ради від 26.05.2021 №84/7 "Про подальше функціонування закладів освіти з урахуванням вимог Закону України "Про повну загальну середню освіту"

 

Закон України ст.35 Про повну загальну середню освіти

 

 

   До уваги!

 

На виконання ст.35 Закону Украини "Про повну загальну середню освіту" в м.Дніпро здійснюється перепрофілювання закладів загальної середньої освіти засновником - Дніпровською міською радою. Школа №54 набуває статусу ліцей (10-12 класи) зі структурним підрозділом гімназія ( 5-9 класи). Набір до 1-их класів на 2023-2024 навчальний рік не здійснюється.

   Територію обслуговування КЗО "СЗШ №54" ДМР для здобувачів освіти майбутніх 1-их класів розподілино між комунальними закладами "СЗШ №132" ( вул. Набережна Заводська, буд. 213, 213а; вул.Метробудівська, буд. 4; ж/м Парус 1а, в, д, є; пров. Шуранський, буд.5, 7), "ССЗШ №141" (вул.Метробудівска,буд 8; вул.Моніторна,буд. 1,2; ж/м Парус, буд. 1б, к, і, 6; пров. Шурманський, 1; пров. Парусний, буд. 19).

    Відповідно до наказу Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 22.03.2021 №5 "Про прийом дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти м. Дніпра у 2021/2022 навчальному році" прийом оригіналів документів та заяв до 1-х класів здійснюється з 01.04.2021. 

 

 

 

 Орієнтовна мапа ліцеїв та гімназій 


Новокодацький район *5-9 класи в перехідний період (заклад перестає набирати молодші класи, але ті діти які вже навчаються мають змогу довчитись до кінця) Ліцеї з 1 вересня 2021 року вже не набиратимуть перші класи. Гімназії з 1 вересня 2022 року вже не набиратимуть десяті класи. 

 

Лист "Про закріплення території обслуговування" 

 

Додаток 1 до листа управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

 

 

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ
про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти

1. Екстернат може організовуватися для осіб, які:

1) із поважних причин (стан здоров’я, збройний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, території, на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим надзвичайного стану тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання;

2) не завершили здобуття певного рівня повної загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;

3) є громадянами України, які здобували або здобувають повну загальну середню освіту за кордоном (в закладах освіти інших країн);

4) є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;

5) прискорено опанували або бажають прискорено опанувати зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);

6) самостійно опанували або бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів за певний клас;

8) є іноземцями і постійно проживають за кордоном, але бажають здобути освіту в приватних закладах освіти України.

2. Екстерном є особа (незалежно від віку), зарахована (переведена) на екстернат для:

1) самостійного засвоєння освітньої програми протягом навчального року та проходження річного оцінювання та/або атестації;

3. У заяві про зарахування (переведення) на екстернат зазначається підстава відповідно до пункту 1 цього розділу. До заяви додається(ються) відповідний(і) документ(и), що підтверджує(ють) наявність такої підстави.

4. Екстерни складають річне оцінювання та атестацію.

Річне оцінювання проводиться з усіх навчальних предметів, обов’язкових для вивчення відповідно до освітньої програми.

Результати річного оцінювання оформлюються протоколом оцінювання.

 Оцінювання проводиться до закінчення навчального року.

 

 

З повним текстом положення можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0528-21#Text

Зразок заяви на екстернат: https://drive.google.com/file/d/1G1vg1t9lMgMTYQglL83ImHoVFDdiRKXg/view?usp=sharing