Підручники для школи
 

Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №54" Дніпровська міська рада


запам'ятати

 

Семінари, конференції, педради

 

Педагогічна рада

 

"Новий державний стандарт базової середньої освіти"

 

       Мета:

      · формувати у педагогів розуміння Державного стандарту базової середньої освіти, як норм, гарантуючих доступність, якість та ефективність освіти;

      · об’єктивно оцінити готовність школи до роботи у нових умовах;

      · скласти план дій адміністрації та педагогічного колективу школи, який необхідно виконати, впроваджуючи Державний стандарт базової середньої  освіти.

 

            Завдання:

1. З’ясувати істотні характеристики нової якості базової середньої освіти та особливості її досягнення в умовах школи.

2. Виявити готовність усіх суб’єктів навчального процесу до впровадження нового Державного стандарту.

3. Визначити шляхи досягнення нової якості освіти у відповідності до особливостей і традицій навчально-виховного процесу у школі.

4. Визначити та затвердити порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗО «СЗШ № 54» ДМР.

                          

 

Проєкт рішення:

 

  1. Затвердиди  Порядок визнання результатів підвищення педагогічних працівників КЗО «СЗШ № 54» ДМР.

  2. З метою ефективного управління якістю освіти, адміністрації школи:

 2.1.  Забезпечити методичний супровід впровадження Державного стандарту базової середньої освіти.

      2.2. Організувати  процес  підготовки  педагогів  до  реалізації  оновленого  змісту  освіти,  зокрема,  варіативних  навчальних  програм,  упровадження  нових  технологій  та  методик  навчання,  контрольно-діагностичної  діяльності  відповідно  до  оновлених  вимог  нового Державного стандарту базової середньої освіти.

 2.3. Сприяти  участі  педагогів  школи  у  створенні  навчально-методичного  забезпечення  реалізації змісту нового Державного стандарту.

      2.4. Здійснити контроль щодо підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, що працюватимуть за новим Державним стандартом базової середньої освіти.

  1. Керівникам методичних комісій:

     3.1.  Спланувати роботу щодо вивчення основного змісту нового Державного стандарту базової середньої освіти.

3.2. Організувати семінари, тренінги з метою вивчення основних принципів, засад та алгоритму формувального оцінювання.

  1. Педагогічним працівникам, які викладають в початкових класах:

4.1. На засіданнях МК вивчити порядок підсумкового оцінювання учнів 3-4 класів та відповідні вимоги щодо ведення журналів, викладені у____________________________________

4.2. Здійснювати постійно формувальне оцінювання як невід'ємний складник освітнього процесу, метою якого є відстеження особистісного розвитку учнів, процесу опанування ними навчального досвіду як основи компетентності, забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку особистості.

  1. Педагогічному колективу школи:

5.1. Не пізніше 15.12. 2020 р. подати на розгляд педагогічної ради клопотання щодо визнання результатів підвищення кваліфікації у 2020 році.

5.2. Скласти орієнтовний індивідуальний план підвищення кваліфікації на 2021 рік та подати пропозицію до орієнтовного річного плану підвищення кваліфікації за формою, встановленою листом МОН України від 04.03.2020 № 1/9-141 до 20.12.2020 року.


 


 

 

 

 

Педагогічна рада "ІКТ-компетентність вчителя"

(лютий 2015)

 

СЕМІНАРИ

       На базі нашої школи щорічно проводяться семінари. 

 

СЕМІНАР МАТЕМАТИКІВ

ДЕТАЛЬНІШЕ...

СЕМІНАР СТОМАТОЛОГІВ    ДЕТАЛЬНІШЕ..


СЕМІНАР ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

ДЕТАЛЬНІШЕ..

 

 

Педагогічна рада

 

1. "Впровадження Державного стандарту початкової освіти". 

2. "Насильство в школі: аналіз проблеми та допомога, якої потребують діти та вчителі у її розв’язанні".

 

 

  

Педагогічна рада

 

"Науково-методичне забезпечення діяльності предметних методичних комісій, їх вплив на якість навчально-виховного процецу". 

  
Мета: Розкриття ролі діяльності шкільних предметних методичних комісій забезпеченні якості навчально-виховного процесу в школі.
 
 
        

 

  

Педагогічна рада

  

"Самоосвіта - один із шляхів професійної майстерності  вчителя".

 

«Самоосвіта – один із шляхів підвищення професійної майстерності вчителя»

 
Хід проведення педради
  1.  Перегляд уривку відеофільму «Діти-Індиго».
  2.  Доповідь заступника директора з НВР Дудко Т.А.
  3.  Обговорення ключових питань  (робота в групах).
Питання для обговорення в творчих групах
Питання № 1:  Самоосвіта – система, потреба чи необхідність
Питання № 2:  Наявність взаємозв’язку:  самоосвіта вчителя – якість викладання – рівень знань, умінь і навичок школярів.

 

 

 

 

 

 

 

div width=